تألق سلسلة پي پي

PP String: Shine Wt. 45gm/roll +/-3% Pkg: 1 X 150 rolls PP String: Shine Wt. 275gm/roll +/-3% Pkg: 1 X …

تألق سلسلة پي پي

PP String: Shine Wt. 45gm/roll +/-3% Pkg: 1 X 150 rolls

PP String: Shine Wt. 275gm/roll +/-3% Pkg: 1 X 36 rolls