Dallah

Soft Facial Tissue: Dallah (200 sheets, 2ply) Pack of 5pcs. Dallah 200 ply Sheet: 200-2ply Size: 216 x 215 mm Packing: …

Dallah

Soft Facial Tissue: Dallah (200 sheets, 2ply) Pack of 5pcs.
Dallah 200 ply

Sheet: 200-2ply
Size: 216 x 215 mm
Packing: 1 x 30
Carton Packing: 5 pcs X 6 Packets

Soft Facial Tissue: Dallah (100 sheets, 2ply) Pack of 6pcs.
Dallah 100 ply

Sheet: 100’s-2ply
Size: 216 x 215 mm
Packing: 1 x 36
Carton Packing: 5 pcs X 6 Packets

Soft Facial Tissue: Dallah (150 sheets, 2ply) Pack of 5pcs.
Dallah 150 ply

Sheet: 150’s-2ply
Size: 216 x 215 mm
Packing: 1 x 30
Carton Packing: 5 pcs X 6 Packets

Soft Facial Tissue: Dallah-Gold (200 sheets, 2ply) Pack of 5pcs.
Dallah-Gold 200-2ply

Sheet: Gold 200-2ply
Size: 216 X 215
Packing: 1 X 30
Carton Packing: 5 pcs X 6 Packets

Soft Facial Tissue: Dallah-Silver (150 sheets, 2ply) Pack of 5pcs.
Dallah-Silver 150-2ply

Sheet: Silver 150-2ply
Size: 216 X 215
Packing: 1 X 30
Carton Packing: 5 pcs X 6 Packets